APPLICATION DES RESINES DE SOLS : RESULTATS D’ENQUETE